Norges mest spennende jobb?

https://www.frantz.no/leder/radmann/412051.html?utm_source=facebook&utm_medium=Nettavis&utm_campaign=412048

Spennende og viktig topplederstilling i Nærøysund kommune

PROSJEKTLEDER/RÅDMANN
Nærøysund kommune søker en engasjerende og motiverende prosjektleder/rådmann som trives med utviklings- og endringsprosesser. Prosjektlederen får den viktige oppgaven i å lede arbeidet med å skape Nærøysund kommune og bygge den ny kommuneorganisasjon, og vil fra 1.1.2020 tiltre som rådmann.