Prosjekter

Prosjektsøknader til NYN

Vi kan bidra med:

  • Støtte til forstudier/forprosjekt
  • Nyetableringstilskudd
  • Bedriftsutviklingstilskudd
  • Investeringsstilskudd
  • Veiledning

Alle søknader må leveres digitalt via portalen regionalforvaltning.no. Der finnes søknadsprosedyrer og brukermanual. Se vedtatte retningslinjer for regionalt fond.

Vi hjelper deg også på ide-stadiet!

Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å konkretisere tanker og ideer om et prosjekt eller en bedrift.