Organisering

Eierskap
Næring i Ytre Namdal IKS er et interkommunalt næringsselskap eid av kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Eierskapet er fordelt på de enkelte kommunene med 1/3 hver. Selskapet ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet har 3 medlemmer og kommunestyrene i eierkommunene velger sine medlemmer til representantskapet.

Representantskapet
Representantskapet består av ordførerne i de tre eierkommunene, og i disse er pr. i dag:
Steinar Aspli (Nærøy kommune)
Amund Hellesø (Vikna kommune)
Per Helge Johansen (Leka kommune)

Styret
Styreleder Helge Thorsen, rådmann Nærøy kommune

Medlemmer:
Solveig Slyngstad, rådmann Leka kommune
Roy Harald Ottesen, rådmann Vikna kommune
Venke Thorsen, konsulent Leka kommune
Camilla Vågan, konsulent Nærøy kommune
Dag Roar Opdahl, konsulent Vikna kommune