Om NYN

Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) er utviklingsselskap for kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Selskapet har som hovedoppgave å operasjonalisere Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025, som definerer Ytre Namdal som en blågrønn matregion med ambisiøse vekstmål fram mot 2025:

 • Dobling av matproduksjonen til 300 000 tonn/år
 • 1000 nye arbeidsplasser
 • 2000 flere innbyggere

Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025, Word

 

Ytre Namdal regionale næringsfond

NYN forvalter det regionale næringsfondet for Ytre Namdal. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no.

Veiledende rammer for tilskudd fra Regionalt næringsfond i Ytre Namdal:

 • Nyetablering: Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til kr. 150.000,
 • Bedriftsutvikling: Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til kr.100.000,-
 • Investering: Inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til kr. 70.000,-

Tiltak som fremmer ungdommers sysselsettingsmuligheter kan få inntil 75% i tilskudd til bedriftsutvikling, begrenset oppad til kr. 150.000,-. Dette gjelder først og fremst ved første gangs søknad, og kun unntaksvis ved senere søknader.

Vedtaksmyndighet er Styret for regionalt fond (SRF). Søknader på tilskudd over 75 000,- overføres Kystgruppen for politisk behandling. Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.

Prosjektene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene nedfelt i Regionalt utviklingsprogram.

 

Resultat av omstilling

Selskapet er en videreføring av det interkommunale selskapet som i perioden 2010-2016 forvaltet et regionalt omstillingsprogram for Ytre Namdal. Sluttevalueringen fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) dokumenterte følgende resultater av omstillingsarbeidet:

 • 150-200 arbeidsplasser skapt
 • 30 nye bedrifter etablert
 • 4 % befolkningsvekst

Evaluering av omstillingsprogrammet for Ytre Namdal (TFoU 2016), PDF

Sluttrapport fra omstillingsstyret (NYN 2016), PDF

Kontaktpersoner

 • Renate Strand
  Stilling: Daglig leder Tlf: 47 35 54 68 E-post: renate@nyn.no
 • Gretha Aarseth Nordbøe
  Stilling: Sekretær NYN og Kystgruppen Tlf: 958 52 601 E-post: gretha@nyn.no