Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC)

Sommeren 2017 kjørte Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) i gang sin flunkende nye granuleringslinje på Matmortua.

Etter å ha testkjørt og finjustert anlegget, produseres det nå høyverdig plastråstoff av utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen og tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen

I forbindelse med Steinkjerfestivalen 2018 ble NYN iks utfordret til å bidra med forslag på bedrifter i den nordlige delen av Trøndelag som kunne være aktuelle til pitche konkurranse med Innovasjon Norge, Steinkjerfestivalen, TLab, og Steinkjer Næringsforening som vertskap

Målet med dette arrangementet var å løfte fram gründerbedrifter/gründerideer i nordre del av Trøndelag.

Vi sendte inn noen forslag på bedrifter og T:Lab foretok testing i forhold til det grunngitte regelverk som lå til grunn for utvelgelsen.

En pitchekonkurranse er en presentasjon på gitt tid der bedriften, produktet, mulighetene og salgspotensialet skal fram.

Vi valgte Matmortua og trainee Helene Øyangen Lindberg tok utfordringa på strak arm.


Fredag morgen var vi på plass i Steinkjer Rådhus og Helene gjorde en flott presentasjon av Norwegian Plasitic Recycling as som kvalifiserte til 2. plass.

Totalt møtte 8 pitchere i konkurransen

Det betyr at det opprettes en mentoravtale med Innovasjon Norge, og det vil bli veldig bra.

Vi har etter hvert et stort fokus på plastavfall, og klarer Ytre Namdal å få på plass en bedrift som tar seg av behandling av dette avfallet er det uante muligheter for nye arbeidsplasser.

Salgskanalene må åpnes og markedsføring og salg må få høyeste prioritet.

Nye, spennende utfordringer ligger i miljøsatsinga, og dette kan også ses på som en knoppskyting av de blå næringene.

Målet vårt er 1000 nye arbeidsplasser, og det vil overraske om ikke noen av disse vil måtte knyttes til NOPREC AS. Miljøsatsinga her vil gå rett inn i begrepet sirkulærøkonomi og det er det stor interesse og behov for.

Vi må lokalt stå på og bistå bedriften slik at potensialene kan utnyttes maksimalt.