NorFishing 2018 og Namdal Aqua.

Messen

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning.

Faglig innhold

Under Nor-Fishing arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter.

Knytt nye relasjoner

Under messen kan man delta på ulike sosiale arrangementer både på dag- og kveldstid. Her blir det lagt opp til at man kan treffe nye og gamle kontakter og kunder i en uformell setting.

Hjem

 

Namdal Aqua vil bli en realitet også i år.

 

  • Gruppe 1 deltakere vil få en deltakeravgift på ca. kr 11-12 000,- hver. Vikna kommune vil sende krav om innbetaling slik det er gjort tidligere. Det gir rett til å delta på standen med personell og å benytte seg av de fasiliteter som finnes der. Videre vil gruppe 1 deltakerne blir registrert inn i messekatalogen.
  • Gruppe 2 deltakere vil få en deltakeravgift på ca. kr 3 000,-. De kan da ikke stille på standen, men får anledning til å bli vist på skjermene å sende med egne brosjyrer etc.

I år vil vi måtte være strengere i forhold til det å la gr. 2 deltakerne være til stede på standen.

Grunnet ombygging så er det begrenset med plass i år. Namdal Aqua disponerer 50 m2, så her blir det påmelding etter «førstemann til mølla» prinsippet.

Det vil innkalles til et orienteringsmøte tidlig i mai, De fleste av dere er jo etter hvert kjent med opplegget i forbindelse med messa.

Skulle «noen» mangle overnatting kan vi bistå med leie av en campingvogn i Trondheim.

Ta kontakt med Dag Roar Opdal –

dag-roar.opdal@vikna.kommune.no