Kråkøya Kysthavn åpnes

Tirsdag 29.mai vil skrives inn i historiebøkene som en spennende dag for blant annet eksport av fersk og frossen fisk – da åpnes nye Kråkøya Kysthavn av selveste fiskeriminister Per Sandberg.

Dypvannskaia på 80 meter og 12 meters dybde er også utstyrt med ro-ro rampe, beregnet for sjøfrakt av fersk sjømat fra Ytre Namdal til Europas store fiskemarked.

Prislappen på anlegget er på hele 40 millioner og det er finansiert gjennom et spleiselag mellom Nord -Trøndelag Havn – Rørvik iks (interkommunalt selskap) med 60%, og Kystverket med 40%, finansiert over Statsbudsjettet.

Planlegginga og arbeidet med dette store prosjektet har gått over flere år, og NTHR har hatt god bistand fra Kystalliansen.

Målet har vært å få bedret eksportmulighetene av fisk til Europa, og å få noe av trailertransporten over fra vei til sjø.

Mange av disse veiene er dessverre ikke dimensjonert for store, tunge trailere med fisk.

En ser for seg tre viktige resultater med å flytte noe transport bort fra de veiene vi må kjøre på til daglig:

1: Sikre midtnorsk sjømatnæring eksportkapasitet til det største markedet, nemlig Europa. 60% av eksporten fra Midt – Norge går dit.

Dette er viktig for alle kysthavnene i Trøndelag

2: Målet er å få bort 13 000 trailere fra veiene (60-70% av dagens volum), og det vil redusere ulykkesrisiko på vei betraktelig Ulykkesstatistikken har vært høy de senere årene.

 3: Samtidig kan vi ta imot gods vår region trenger, og da få dette over på sjøtransport – en vinn, vinn situasjon for alle.

29.mai vil bli en merkedag for både NTHR, Kystalliansen og – på sikt hele regionens viktigste vekstnæring, nemlig sjømatnæringa.

Kråkøya har uante muligheter med masse tilrettelagt næringsareal, så vi har garantert spennende ting i vente.