Nyheter

Blå Konferanse 2018

Den 31.10-1.11 arrangeres Blå Konferanse for 6. gang på Norveg i Rørvik. Blå konferanse er en arena for samhandling, nettverksbygging og rekruttering innen marin og maritim sektor, og i år er tittelen «Havrommet gir mulighet for bærekraftig vekst.

Les mer

Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC)

Sommeren 2017 kjørte Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) i gang sin flunkende nye granuleringslinje på Matmortua. Etter å ha testkjørt og finjustert anlegget, produseres det nå høyverdig plastråstoff av utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen og tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen I forbindelse med Steinkjerfestivalen 2018 ble NYN iks utfordret til å bidra…

Les mer

Lakseauksjon gir gode penger til landets oppdrettskommuner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lakseauksjonen-er-fullfort/id2605186/ I dag våknet vi opp til nyheten om at hele 15 000 tonn ny kapasitet er solgt på lakseauksjonen som Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni Auksjonen kom etter at regjeringen innførte det nye systemet, som skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Alle kommuner og fylkeskommuner som det…

Les mer

Hva er potensialet til Ytre Namdal?

  SpareBank 1SMN og SpareBank1 Markets inviterer til lunsjmøte. Det er ønsket å få belyst de utfordringer og muligheter Ytre Namdals næringsliv har både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet vi har store ambisjoner og muligheter, men kanskje er det greit å få sett oss «utenfra» ? For å gi oss betraktninger på dette har innledere fra…

Les mer

En spennende dag på jobben…

    Mandag ble det en svært spennende dag på jobben for mange som jobber i blå sektor i Ytre Namdal. NHO direktør Kristin Skogen Lund og styreleder Inger Marie Sperre i Sjømat Norge kom på besøk og fikk orientering og kunnskapsutveksling av noen nøkkelpersoner i det blå næringslivet her ute. Et langt, tettpakket og…

Les mer

Kråkøya Kysthavn åpnes

Tirsdag 29.mai vil skrives inn i historiebøkene som en spennende dag for blant annet eksport av fersk og frossen fisk – da åpnes nye Kråkøya Kysthavn av selveste fiskeriminister Per Sandberg. Dypvannskaia på 80 meter og 12 meters dybde er også utstyrt med ro-ro rampe, beregnet for sjøfrakt av fersk sjømat fra Ytre Namdal til Europas…

Les mer

NorFishing 2018 og Namdal Aqua.

Messen Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning. Faglig innhold Under Nor-Fishing arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter. Knytt nye relasjoner Under…

Les mer

Norges mest spennende jobb?

https://www.frantz.no/leder/radmann/412051.html?utm_source=facebook&utm_medium=Nettavis&utm_campaign=412048 Spennende og viktig topplederstilling i Nærøysund kommune PROSJEKTLEDER/RÅDMANN Nærøysund kommune søker en engasjerende og motiverende prosjektleder/rådmann som trives med utviklings- og endringsprosesser. Prosjektlederen får den viktige oppgaven i å lede arbeidet med å skape Nærøysund kommune og bygge den ny kommuneorganisasjon, og vil fra 1.1.2020 tiltre som rådmann.

Les mer