Hvem er vi?

Organisasjon og bakgrunn

I forbindelse med at Nærøy, Vikna og Leka kommuner (Ytre Namdal) fikk omstillingsstatus og tilføring av ekstraordinære midler i tidsperioden 2011-2015, ble utviklingsselskapet Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal etablert som et interkommunalt selskap (NYN IKS).

Kystgruppen (Vikna, Nærøy og Leka regionråd) vedtok videreføring av samarbeidet om felles organisering av nærings- og utviklingsarbeidet i 2016, og navnet ble endret til Næring i Ytre Namdal IKS, mens forkortelsen NYN IKS ble beholdt.

På bakgrunn av at Vikna og Nærøy kommuner blir sammenslått fra 1. januar 2020, har eierkommunene videre vedtatt at NYN videreføres som et prosjekt som går ut 2019, inntil man har avklart hvordan den nye kommunen skal organisere sitt næringsarbeid.

Styret i Næring i Ytre Namdal IKS består av følgende faste sammensetning:

 • Rådmann i Leka Kommune
 • Rådmann i Nærøy Kommune
 • Rådmann i Vikna Kommune
 • 1 representant fra næringsseksjonen i Leka Kommune
 • 1 representant fra næringsseksjonen i Nærøy Kommune
 • 1 representant fra næringsseksjonen i Vikna Kommune
 • Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening
 • Styreleder i Namdalskysten Næringsforening (kun talerett)
 • 1 observator fra Trøndelag Fylkeskommune (kun talerett)

Visjon

Ytre Namdal er en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje.

Formål og forretningsidé

Formål
NYN IKS er Ytre Namdals utviklingsselskap med formål å stimulere til vekst og utvikling i Ytre Namdal. Samlet kapasitet utgjør kompetanse, kunnskap og kapital og skal bidra til nyskaping, bedriftsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.

Hovedmål
NYN IKS bidrar direkte og indirekte til at regionens bedrifter får de beste betingelsene for vekst og innovasjon.

Forretningsidé
NYN IKS skal være Ytre Namdals robuste verktøy for vekst og innovasjon – en kompetent utviklingspartner for regionen, næringsliv og gründere.

Selskapets hovedoppgaver kan oppsummeres som følger:

 1. Tilrettelegge for utvikling og vekst i Ytre Namdal:
  • Operasjonalisering av Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025
  • Veiledning til gründere og sparringspartner for ideutvikling
  • Nettverksbygging, kobling til FoU-miljøer og virkemiddelapparat
  • Omdømmebygging, profilering, rekruttering
  • Initiere, utvikle og være delaktig i regionale utviklingsprosjekter
  • Sikre økt samhandling mellom offentlig og privat sektor
  • Delta i bedriftsspesifikke prosjekter
 2. Forvaltning av regionalt fond: NYN IKS er tillagt forvaltningen av regionalt fond i etterkant av oppløsning av Kystgruppen (regionråd for Vikna, Nærøy og Leka kommuner) i desember 2017.

Det viktigste styringsdokumentet for selskapet vil være Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNP). (lenke til SNP) Den stadfester at kommunene har en sentral rolle i koordineringen av lokalt kompetansemiljø for å koble lokalt næringsliv til nasjonale og internasjonale FoU-programmer, og sammen med partnerskapet bidra til at kunnskap og risikovillig utviklingskapital anvendes til verdiskaping i regionen. Kommunene har et særlig ansvar for å videreføre kunnskap, erfaringer og samarbeidsrelasjoner fra omstillingsarbeidet i regi av Nyskaping og Utvikling IKS.

Handlingsplanen skal rulleres annethvert år etter initiativ fra kommunene, styret og daglig leder. Prioritering av oppgaver, som gir konkrete resultater i perioden, er det overordnede målet. Gjennom å aktivt bruke av selskapets kompetanse, ressurser og nettverk skal NYN bidra til økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Kommunestyrene i Ytre Namdal gir Næring i Ytre Namdal IKS en årlig grunnbevilgning finansiert via de kommunale budsjettene.

Næring i Ytre Namdal har et tett og gjensidig samarbeid med Namdalskysten Næringsforening, og har samlokalisering av kontorsted. Dette sikrer en solid forankring og økt samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv når det gjelder næringsutvikling i Ytre Namdal, noe som er ei forutsetning for å nå de «hårete» målene en har satt seg i Strategisk Næringsplan.

Styret i NYN:

 • Styreleder: Roy Ottesen, rådmann i Vikna kommune
 • Nestleder: Solveig Slyngstad, rådmann i Leka Kommune
 • Helge Thorsen, rådmann i Nærøy Kommune
 • Dag Roar Opdal, Vikna Kommune
 • Venke Thorsen, Leka Kommune
 • Representant Nærøy Kommune (Foreløpig vakant pga. flytting)
 • Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten Næringsforening
 • Marit Bredesen, styreleder i Namdalskysten Næringsforening
 • Jørn Ekrem, observatør fra Trøndelag Fylkeskommune

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.