Endelig oppe og går igjen…

Da ser vi tilbake på noen hektiske, lange måneder med begrensende menneskelige ressurser på kontoret for Næring i Ytre Namdal IKS, eller NYN som vi liker å si på «folkemunne»

Det har vært en tid der personalressursene kun har vært brukt på kontoradministrasjon og merkantilt arbeide i 60% stilling.

Det har ikke gitt tid til pleie, verken av FB eller hjemmesiden

I mars ble Renate Strand tilsatt som  ny, daglig leder, men hun vil ikke starte før 1.august, derfor er jeg – Gretha Aarseth Nordbøe tilsatt som konstituert daglig leder  i 100% fram til Renate er på plass.

I og med at vi også de siste ukene har vært uten daglig leder i Namdalskysten Næringsforening så har det kanskje vært ekstra stille der også, men i går mottok vi gladnyheten om at Lars Fredrik Mørch tiltrer den stillingen i løpet av august.

Det betyr at vi snart er operative i alle ledd i næringslivets  lokale organisasjoner/selskaper.

Det skal bli spennende å skape et team med Lars Fredrik og Renate med på laget.

Vi står foran et spennende oppdrag der premien og målet er + 1000, og vi har i tillegg startet arbeidet med rullering av Strategisk næringsplan, et arbeid vi må sette alle ressurser på å få til, innen de fristene styringsgruppen har satt.

«Arbeidsboka» må oppdateres og næringslivet må på nytt bidra til å korrigere, endre, legge til, eller på nytt akseptere retningene og strategiene for å nå målene og milepælene.

Et mål mange av våre bedrifter alt har satt seg som «mantra»,  og som mange av våre ytternamdalske bedriftsledere er på god vei til å nå.

Sammen skal vi skape et næringsliv som gir utviklingsmuligheter for alle, og sammen skal vi samarbeide med utdanningsinstitusjoner,virkemiddelapparat, forskning og utvikling og ressursmiljø for å finne de beste løsningene i en «jungel» av ny teknologi og nye metoder.

Fra mitt ståsted føler jeg meg overbevist om at i de nærmeste årene vil vårt lokale næringsliv nå nye høyder med jobber og yrker vi nå i dag ikke har kunnskap om, og vi som skal jobbe på organisasjonsnivå skal være parate og ha kunnskap og nettverk til å tilrettelegge og gi både forskningsmiljø, utdanningsinstitusjoner og studenter innpass i våre bedrifter.

Jeg gleder meg – God helg.