En spennende dag på jobben…

 

 

Mandag ble det en svært spennende dag på jobben for mange som jobber i blå sektor i Ytre Namdal.

NHO direktør Kristin Skogen Lund og styreleder Inger Marie Sperre i Sjømat Norge kom på besøk og fikk orientering og kunnskapsutveksling av noen nøkkelpersoner i det blå næringslivet her ute.

Et langt, tettpakket og interessant program var lagt opp for gjestene, og det strakk seg fra besøk på SalmoNor, omvisning på NTS sin brønnbåt Namsos, besøk på slakteriet til Nils Williksen as, orientering om Val videregående skole, Kråkøya Kysthavn og nyskapingen InnovArena.

Besøket ble avsluttet med gourmetopplevelse på Buøya Gård.

 

Skogen Lund uttaler til både NRK og Namdalsavisa at hun er imponert over samarbeidet som har vært tilstede lokalt for å få til denne veksten i og rundt havbruksnæringa.

Representantene for næringslivet fikk også legge fram sine bekymringer rundt fiskehelse, rammebetingelser, reguleringer og kompetansebehov.

Signaler det er viktig at nøkkelpersoner som Skogen Lund og Sperre kan ta med seg videre i kontakten med beslutningstakere på ulike nivå.

Det er en viktig sak for NHO og Sjømat Norge å ta vare på sine medlemmer.

Besøket kom i stand etter at Vibeke Bondø som også sitter i representantskapet i NHO møtte Skogen Lund i en middag for en tid tilbake.

Bondø inviterte til besøk i Ytre Namdal og NHO sin leder tok turen.

Slike besøk er utrolig viktig for markedsføring av næringslivet vårt, og for å få tak i riktig og villig arbeidsfolk til regionen.

Alle må bestrebe seg på å «framsnakke» Ytre Namdal med vårt strategiske mål

+ 1000.

Vi må orientere om alle fordeler vi har med å bo og leve her i vår flotte region, og da er alle kontakter ut i verden uvurderlig.