Blå kompetansebygging i Ytre Namdal

Det regionale utviklingsselskapet for Nærøy, Vikna og Leka kommuner, Næring i Ytre Namdal IKS (NYN), har som målsetting å både bidra i prosjekter av regional betydning og selv sette i gang prosjekter som potensielt kan være av stor betydning for næringsutvikling i Ytre Namdal. Det to-årige utviklingsprosjektet Blå kompetansebygging ønsker å legge til rette for en styrking av relevant blå kompetanse i matregionen Ytre Namdal. Prosjektets hovedmål er forankret i Strategisk Næringsplan Ytre Namdal: å bygge nøkkelkompetanse tett på blå næringsaktører; styrke regionens konkurransekraft ved rask anvendt forskning og utvikling (FoU); og sikre kvalifisert arbeidskraft til regionen.

Sjømatregionen Ytre Namdal

Dette er kort fortalt visjonen til prosjektet eid av Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) som nå akkurat har starta på sitt andre år. Målsettingen med prosjektet er at NYN på vegne av eierkommunene skal være med å legge til rette for en videre vekst i sjømatproduksjonen i Ytre Namdal. Dette handler både om kunnskaps- og kompetansebygging gjennom utvikling av relevante og gode studietilbud; rekruttering til blått næringsliv; og optimalisert forvaltning og bruk av sjøareal og havrommet.

Organisering av prosjektet

Prosjektledelsen er lagt hos Val FoU, og en styringsgruppe bestående av representanter fra næringsliv og eierkommuner legger føringer for arbeidet i prosjektet. I tillegg er det en arbeidsgruppe som jobber med den praktiske gjennomføringen i tett samarbeid med prosjektledelsen. Arbeidsgruppen utarbeider halvårlige handlings- og tiltaksplaner, som legger føringer for prioriteringene. Prosjektet har også knyttet til seg flere ressurspersoner fra utdanningsinstitusjoner, FoU-miljø og næringsliv, som med sin kunnskap og kompetanse bidrar på ulike måter i prosjektet.

Nytt utdanningsløp – havbrukstekniker

Det første året har vi blant annet hatt fokus på utdanningsløp innen Havbrukstekniker/Havbruksoperasjoner, med utdanning både på videregående- og fagskolenivå. Her har skolene i Ytre Namdal tatt en lederrolle med å etablere nasjonalt etterspurte tilbud. Likedan ses det nå på utdanning innen RAS (resirkuleringssystemer innen havbruk) etter oppfordring fra næringslivet.

Samarbeid utover regionens grenser

Det er etablert god kontakt med Nord Universitet i Bodø med tanke på desentraliserte kursmoduler, og flere initiativ retta mot rekruttering av kompetanse er i gang. Prosjektet jobber etter et ‘Trøndelagsperspektiv’, og har etablert samarbeid med Blått kompetanser på Frøya. Vi jobber med felles aktiviteter og prosjekter retta mot sjømat, der både skoler og næringsliv i Ytre Namdal er kobla på.

Havbruksforvaltning

Et annet fokusområde i prosjektet er havbruksforvaltning. En egen workshop om temaet ble arrangert i fjor, og vi er tett på prosessen med felles kystsoneplan for Namdalen. Det samme gjelder for utarbeidelsen av bioøkonomistrategi for Namdalen, der vi leverer innspill og deltar i arbeidsgrupper. Blå sektorer i høyeste grad en del av bioøkonomien, og her har Ytre Namdal mye å bidra med.

Innspill

Neste halvårsplan utarbeides i disse dager, og vi tar gjerne i mot innspill til arbeidsoppgaver og fokusområder. Ta i så fall kontakt med prosjektleder Halvor Mortensen i Val FoU eller leder for styringsgruppen/daglig leder i Næring i Ytre Namdal IKS, Renate Strand.


Elever ved Val videregående skole har blant annet fortøyningsarbeid på timeplanen i fordypningsfaget Havbrukstekniker. Foto: Val videregående skole.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.