AquaNor og Trøndersk Matfestival 2019

Det jobbes for tiden med to spennende messedeltakelser som skal sette matprodusent-regionen Ytre Namdal på kartet i 2019. Næring i Ytre Namdal IKS har tatt på seg prosjektlederansvaret for Namdal Aqua’s deltakelse på AquaNor 2019, og vi bistår også Visit Namdalen i planlegging av deltakelse på Trøndersk Matfestival 2019.

Namdal Aqua

Aqua Trøndelag vil kjøre en stand over samme lest som tidligere under AquaNor 2019, og der har Namdal Aqua fått tildelt og bekreftet 56 kvadratmeter. Det vil dermed se rimelig likt ut som tidligere år. Fra NYN sin side er det Gretha Aarseth Nordbøe som blir prosjektleder, mens daglig leder Renate Strand sitter i styringsgruppen hos Aqua Trøndelag.

Frokostmøte i Norveg

Så snart detaljene til øvrig agenda er klare, vil det komme invitasjoner til et frokostmøte i samarbeid med NCE Aquatech på Norveg den 14. mars kl. 08, hvor det vil komme en kort infobolk om lokal deltakelse på AquaNor. Sparebank Midt-Norge er utfordret på å levere et framtidsforedrag om blå næring på Namdalskysten, Trøndelag og Norge, men det er litt usikkert enda om de har noen som kan ta utfordringen. NCE Aquatech ønsker til slutt å følge opp kompetanse- og rekrutteringsutfordringen med et lite innlegg om Brohode 2050-prosjektet.

Felles infomøte i Trondheim

Den 24. april vil det videre være et infomøte for alle deltakere på Aqua Trøndelag, hvor det vil være mulighet for å spørre om tekniske detaljer rundt stand og messedeltakelse i Trondheim. Vi vil oppfordre så mange som mulig av Namdal Aquas deltakere til å sette av den dagen.

Trøndersk matfestival 2019

Namdalskysten har tidligere med suksess deltatt på Trøndersk Matfestival i Trondheim, som et samarbeidsprosjekt mellom forskjellige aktører, hvor både råvareprodusenter, lokalmatprodusenter og reiselivsaktører har samarbeidet om å sette matregionen Ytre Namdal på kartet. De senere årene har enkeltaktører deltatt, men i 2019 er målet å gjøre comeback som samlet trupp, bare i utvidet forstand i samarbeid med Namdalen forøvrig.

«Opplev en Smak av Namdalen – fra Kyst til Fjell».

Visit Namdalen har tatt på seg ansvaret med å samle Namdalen i en fellesgate på Trøndersk Matfestival 2019 – hvor de i et 5 års perspektiv har planer om å koordinere en samlet deltakelse under parolen «Opplev en Smak av Namdalen – fra Kyst til Fjell».

Informasjonsmøte i Namsos

I den forbindelse inviteres det til et informasjonsmøte den 4. mars kl 11:00, der Oi Trøndersk Mat og Drikke v/Brit Melting og Visit Namdalen ved Bente Snildal vil gi mer informasjon. Påmelding til møtet gjøres per e-post til bente@visitnamdalen.no innen 25. februar.

Namdalskystens merkevarer

Det er viktig å understreke Namdalskystens identitet ikke skal forsvinne, men at den enkeltes merkevare og konsept fortsatt skal ivaretas. Forskjellen er at man nå står sammen, side om side, ved å leie et felles telt/område på torget i Trondheim, der det skal være restaurant og arena for profilering av aktørene og regionen.

Samarbeid

Namdalskysten Næringsforening og Næring i Ytre Namdal IKS bistår Visit Namdalen i planleggingen, sammen med Liverten i Lierne. Sammen vil man se på den økonomiske modellen, som blir lagt fram på møtet den 4/3. Hvis du allerede nå vet at du skal delta, og er interessert i å være med i Namdalsgata, er det fint om du melder i fra snarest. Det vil være uforpliktende inntil prisene er klargjorte til infomøtet. Den forpliktede påmeldingsfristen til å være med på selve matfestivalen er 15.3.  

Ta kontakt for spørsmål

Dersom du er interessert eller har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med:

Trøndersk matfestival. Foto: Rørvik Fisk
Namdal Aqua