Vil du bli en del av et sentralt næringsutviklingsmiljø i Ytre Namdal?

Er du en leder som ser mulighetene – og gjør noe med dem? Da er vi på utkikk etter deg! Søk innen 20. desemberNæring i Ytre Namdal søker daglig leder.

Som daglig leder i det nye næringsselskapet, blir du en del av et sentralt næringsutviklingsmiljø i en spennende region. Hovedretningen i arbeidet er definert i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025. Daglig leder vil jobbe sammen med næringsliv opp mot politiske arenaer på flere nivåer, i nær dialog med styret og eierkommunene.
Arbeidsoppgaver
– Daglig ledelse av selskapet
– Prosjektutvikling og – gjennomføring
– Strategisk utviklingsarbeid (sammen med næringsliv, organisasjoner og kommuner/fylke)
– Næringsutvikling
– Dialog og samhandling med andre utviklingsaktører
Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning.
Arbeidsoppgavene krever kunnskap/erfaring fra næringsutvikling, prosjektarbeid og samarbeidsprosesser. Kunnskap om offentlig forvaltning kan være en fordel.
Stillingen er 2-årig, med mulighet for fast tilsetting.
Kommunene som eier selskapet er i en prosess med kommunesammenslåing fra 2020, og det tas derfor forbehold om framtidig organisering av stillingen.
Lønn etter avtale. Kontorsted er for tiden i Vikna kommune.
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig, fjr. Offentlighetslovens § 25.
Se for øvrig selskapets hjemmeside www.nyn.no
Om arbeidsgiveren
Ytre Namdal – den blågrønne matregionen: I 10.000 år har vi levd av ressursene i havet og på land. De samme ressursene gir oss i dag et fortrinn inn i framtidens bioøkonomiske samfunn. Fram mot 2025 dobler næringslivet i regionen produksjonen, skaper 1000 nye arbeidsplasser – og flerdobler verdiskapingen. Det interkommunale næringsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) står sentralt i dette arbeidet og søker nå daglig leder. NYN er et felles næringsutviklings- selskap for kommunene i Ytre Namdal, – Leka, Nærøy og Vikna. Er du en leder som ser mulighetene – og gjør noe med dem? Da er vi på utkikk etter deg!
Spørsmål om stillingen:
Kontaktperson Helge Thorsen, styrets leder
Amund Hellesø, leder av representantskapet
Søknad med CV sendes: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no