Takk for laget!

Da jeg startet å jobbe for NYN for drøyt ett år siden var det sol på klar himmel og i dag på min siste arbeidsdag i Ytre Namdal er fortsatt klar himmel og sol! Og næringslivet skinner likeså klart som sola her i regionen.Å være daglig leder i NYN har vært lærerikt og spennende. Jeg har møtt mange dyktige kvinner og menn innen kommuner og næringsliv som alle i lag jobber med visjonen fra «Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal»:

Ytre Namdal er en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje.

Takk for laget og lykke til videre YTRE NAMDAL.