Lemper midlertidig på PD-tiltak

Fiskeriminister Per Sandberg gir Mattilsynet fullmakt til å ta i bruk nye grep for å stanse PD, utslakting må ikke lenger være førstevalget.– Laksesykdommen PD har over lengre tid vært en utfordring for oppdrettere i Trøndelag og Nordland. Håndtering av sykdommen har medført betydelige kostnader for virksomhetene som er berørt. Nå ser vi at utslakting ikke nødvendigvis må være eneste metode for å begrense PD, og jeg har gitt Mattilsynet fullmakt til å ta i bruk nye tilnærminger mens vi jobber med et nytt nasjonalt regelverk, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.