Et solid bidrag til +1000-ambisjonen

Sincos Software AS i Rørvik er allerede blant landets største leverandører av nettbutikker. Det legger på ingen måte noen demper på vekstambisjonene.Gjennom Strategisk Næringsplan Ytre Namdal tar et samlet næringsliv i Nærøy, Vikna og Leka mål av seg til å skape 1000 nye arbeidsplasser i regionen i årene fram mot 2025. Sincos Software AS i Rørvik har allerede levert et solid bidrag til vekstambisjonen. 12 år har gått siden grunnlegger Robert Zwarg startet med to tomme hender og et klokt kodehode. I dag sysselsetter bedriften 15 personer ved hovedkontoret i Rørvik. Sincos Software har i tillegg avdelingskontorer i Oslo og Gdansk i Polen.

Suksess med nettbutikk
Hoveddelen av virksomheten dreier seg om utvikling og levering av nettbutikker til kunder fra alle deler av Norge. Konseptet Nettbutikk24 er i dag ledende i sin bransje. Gjennom Nettbutikk24 har Sincos Software gjort det enklere og rimeligere for gründere å starte med salg av varer på nettet. Selskapets løsninger har vært en ubetinget suksess, og etterspørselsveksten har ført til en kraftig vekst i antall ansatte. Men det stopper ikke her: Bedriften har ambisjon om å doble antallet ansatte i løpet av de neste tre til fem årene.

– Dette er helt i tråd med de ambisjonene som bedriftene i Ytre Namdal gir uttrykk for gjennom Strategisk Næringsplan. Vi har en betydelig teknologi-bransje i regionen som kommer til å ta sin andel av veksten, sier NYN-sjef Rögnvaldur Gudmunsson.

Rom til å vokse
For å innfri egne vekstambisjoner, har Zwarg & co nylig flyttet inn i nye og romslige lokaler i det nye Havnesenteret i Kystbyen. Gjennom vinduene i det som trolig er blant Trøndelags råeste kontorlokaler, kan de ansatte skue ut over et tettsted og region som opplever en eventyrlig utvikling. Nye næringsbygg, leiligheter og hele bydeler vokser fram og forteller omgivelsene at det ikke bare er Sincos Software som skal vokse i årene som kommer.