SAMMEN I KAMPEN MOT LUS Oppdrettere og forskere går nå sammen om et stort forskningsprosjekt for å finne ut mest mulig om lakselus. Foran fra venstre: Lone Jevne (PhD-NTNU), Anna Båtnes (PhD-NTNU), Siri Ag (Midtnorsk Havbruk)). Rekke to: Maria Guttu (PhD) og Ane Sandtrø (PhD). Bak: Aoife Westgård (Emilsen Fisk), Ragnar Sæternes (Sinkaberg-Hansen), Bjørn Egil Sørensen (Salmonord), Yngve Olsen (seniorforsker NTNU) og Kjell Inge Reitan (Lakseprofessor NTNU). (Bilde Namdalsavisa)

Oppdrettere betaler 50 mill for å få vite mer om lakselusa!

Mye akademisk rettet forskning er gjort for å fravriste lakselusa dens hemmeligheter. Men altfor lite praktisk forskning er gjort ute på merdekanten. Det skal det nå gjøres noe med.I Namdalsavisa kan man lese at Emilsen Fisk, SalmoNor, Midt-Norsk Havbruk, Sinkaberg-Hansen, Salmar og Marine Harvest region Midt er med på å finansiere et stort forskningsprosjekt til 50 millioner. Målet er å finne ut så mye som mulig om lakselus, og om kampen oppdretterne kjemper hver dag for å bekjempe parasitten har noen virkning.

– «Taskforce Lakselus» er et stort prosjekt, og det er mye vi vil prøve å finne ut. En nøkkelfaktor for å forstå hvordan lakselusa oppfører seg i et anlegg er å se på internsmitte. Vi må se på alle arbeidsoperasjoner på en lokalitet for å se på om ting gjøres på en måte som faktisk er med på å spre lusesmitte videre, sier seniorforsker Yngve Olsen.

Tast her for å lese hele artikklen på NA sin nettside.