Kystgruppen støtter aktiv rekruttering av ungdom til fiskerinæringa

Kystgruppen har tildelt prosjektet «Rekruttering i fiskenæring» 50.000 kroner. Målet er å rekruttere ungdom til utdanning innen fiskeri.Kickoffmøte
Fra «kickoffmøte» av prosjektet på Vonheim.

Tall fra Norges Fiskarlag viser at antall fiskere i Bindal og Leka er redusert med 70 prosent på 20 år – på landsbasis er tallet under 50 prosent. Lokale fiskere i Bindal og Leka har derfor på initiativ fra Bindal Utvikling gått sammen om prosjektet «Rekruttering i fiskenæring». Prosjektet fokuserer primært på ungdom som er interesserte i en karriere innen fiskerinæringen, men som mangler kunnskap og erfaring.

Prosjektet går godt sammen med Matregionen Ytre Namdals mål om dobling av matproduksjonen og 1.000 nye arbeidsplasser fram mot 2025. NYN mener at prosjektet kan bidra positivt til rekrutteringen til blå næring.

– Rekruttering gjennom aktivitet er veldig positivt. Fiskerinæringa får på den måten vise hva de driver med gjennom å inkludere og utfordre ungdommen, sier daglig leder i NYN, Rögnvaldur Guðmundsson.

Mer enn bare fisking
Gjennom forskjellige aktiviteter viser prosjektet i praksis hva fiskeriyrket handler om. Det har allerede blitt arrangert fiskerileir i regi av prosjektet, hvor seks ungdommer fra Bindal og Leka fikk oppleve fiskerens verden.

­– Et sjørelatert yrke kan også by på andre muligheter enn kun fiske. Det fikk leirdeltakerne erfare gjennom et innholdsrikt døgn på Namdalsskysten. I tillegg til fisking ble det også arrangert aktiviteter som torsketungeskjæring, historietime om St. Svithun-forliset og prøving av livredningsdrakter, forteller prosjektleder Gøril Rasmussen til Ytringen.

Bildene her nedenfor er fra fiskerileirene som ble arrangert 30.-31. mars og 6. -7. april på Namdalskysten. (foto: OFNT)

IMG_7067

IMG_6854 IMG_7011IMG_7034IMG_6883