Går foran i kompetanseløft i norsk havbruksnæring

NTS-gruppen og den namdalske oppdrettsnæringen er pådrivere for utviklingen av et nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker. Tilbudet vil gi servicenæringen et realt kompetanseløft.Sammen med flere ytternamdalske havbruksrelaterte virksomheter jobber Ytre Namdals to videregående skoler med å få på plass fagbrevutdanning for serviceteknikere. Val videregående skole var sist høst første skole i landet med eget fordypningsfag i serviceteknikk til VG1-elever på akvautdanningen. Faget gir spesiell opplæring rettet mot bruk av servicebåt. Fram til nå har det ikke vært noen formelle utdanningskrav på servicefartøyer under 15 meter.

– For å nå NTS-gruppens ambisiøse utviklingsmål, er våre virksomheter avhengige av å sikre seg kompetent arbeidskraft i framtida. Vi skal ha kvalitet i alle ledd. Utdanningstilbudene må utvikle seg i takt med morgendagens kompetansekrav, sier administrerende direktør Harry Bøe.

Ønskes velkommen

NTS-gruppen er nå pådriver for å få på plass også et nytt fagskoletilbud rettet mot havbruksnæringen. Studiet havbrukstekniker vil bidra til å løfte kvaliteten på mellomledernivå. Det ønsker produksjonsdirektør Roar Paulsen i Lerøy Midt velkommen.

– Havbruksnæringen er i stadig endring, med større anlegg, større båter og mer avanserte operasjoner. Det stiller krav til folkene som skal utføre operasjonene, og vi ser at behovet for spesialkompetanse bare øker.  At nærings- og utdanningsaktørene i Trøndelag nå går foran for å utvikle utdanningstilbud som er tilpasset morgendagen, er derfor positivt, sier Paulsen.

Trøndersk samarbeid

Sammen med rederisjef Arild Hoff i Fosen Namsos Sjø AS, var NTS-direktøren i dag invitert av Ytre Namdal fagskole til et en samling på Trondheim fagskole, hvor det foreløpige arbeidet med det nye fagskoletilbudet ble presentert. Også Bergen maritime fagskole var invitert, sammen med de videregående skolene i Ytre Namdal og på Hitra/Frøya, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Tett samarbeid og framoverlent dialog mellom skolene og havbruksnæringen i Ytre Namdal og Trøndelag forøvrig, er tripple helix i praksis. Det gjør at vi raskt kan fange opp nye kompetansebehov, og raskt løfte utdanningsbehovet opp på både regionalt og nasjonalt nivå, sier prosjektleder Halvor Mortensen ved Val FoU AS.

– Neste steg blir nå å utvikle læremidler. Spesielt innenfor teknologiområdet går utviklinga så raskt, at vi trenger dynamiske læremidler som lett kan redigeres og oppdateres etter hvert som næringslivet tar ny teknologi i bruk, sier Mortensen.

Ettertraktet kompetanse

Harry Bøe er fornøyd med det Stovner og arbeidsgruppen for det nye studiet presenterte i dag.

– På mellomledernivå finnes det ikke utdanningstilbud av denne typen i dag. Derfor er jeg glad for at Ytre Namdal fagskole og deres samarbeidspartnere nå er på god vei mot å få på plass et tilbud som vil bidra til å løfte og dokumentere kompetanse og kvalitet i våre virksomheter. Vi vil også benytte oss av et slikt tilbud til etterutdanning av dyktige mellomledere med lang erfaring, for å formalisere og dokumentere den kompetansen de allerede besitter. De framtidige fagskolestudentene på havbruksteknikk vil stille sterkt når vi skal rekruttere, sier Bøe.