Knytter sterkere bånd med Nord universitet

Majoriteten av bedriftene innen blå sektor i Namdalen kjøper og bruker forskning i sitt arbeid for å bidra til regionens målsetting om vekst i sysselsetting og bosetting. Nå har Nord universitet fått øynene opp for et kunnskaps-samarbeid med regionen.Onsdag møtte representanter fra NYN, YNVS, Val VGS og regionens næringsliv ledelsen ved Nord universitet. Målsettingen med møtet var å vise fram ambisjoner og utviklingsmuligheter i regionens næringsliv.

– Vi er svært fornøyd med møtet. I løpet av dagen fikk vi presentert vekstkraften og optimismen som preger regionen. Representantene fra Universitetet Nord reiser hjem med større kunnskap om regionens næringsliv, utdannings- og FoU-institusjoner. Vi fikk klare signaler på at universitetsmiljøet har registrert et robust og interessant miljø som klart vil komme Universitetet til nytte, og de ser positivt på videre samarbeid, sier daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i NYN.

I løpet av de nærmeste månedene skal representanter fra NYN, de videregående skolene  og bedrifter i Ytre Namdal reise til Bodø for å videreføre samarbeidet med universitetet.

Samarbeidspartnerne skal blant annet arbeide for å se på prosjekter hvor universitetet forskere, studenter kan samarbeide med bedrifter i Ytre Namdal. Slik kan bedriftene i regionen få tilgang på forskerkompetansen som skal til for å nå egne utviklingsmål.