Prosjektet «3-dimensjonal, bærekraftig sameksistens i havrommet» er i gang

9. og 10. mars var det oppstartsmøte i prosjektet «3-dimensjonal, bærekraftig sameksistens i havrommet».Deltakere i oppstartsmøtet: Sunniva Nikolaisen, Rørvik Fisk; Halvor Mortensen, Val FoU, Céline Rebours, Møre Forskning; Kristine Fagerland, Val FoU og Ragnar Sæternes, Sinkaberg-Hansen
Deltakere i oppstartsmøtet: Sunniva Nikolaisen, Rørvik Fisk; Halvor Mortensen, Val FoU; Céline Rebours, Møre Forskning; Kristine Fagerland, Val FoU og Ragnar Sæternes, Sinkaberg-Hansen. Rögnvaldur Gudmundsson, NYN tok bildet

Næring i Ytre Namdal IKS får 500.000 kroner i støtte til et forskningsprosjekt som kan gjøre Ytre Namdal til en foregangsregion for effektiv og bærekraftig bruk av kystsonen. Målet er 3-dimensjonale arealplaner på sjø. Det er Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMidt) som har godkjent prosjektsøknaden fra det regionale næringsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN). Forskningsprosjektet har som mål å finne fram til smartere og mer effektiv bruk av de verdifulle sjøarealene på kysten. I prosjektet samarbeider NYN med Val FoU AS, Møreforskning Ålesund AS, MSD Animal Health Norge AS, SinkabergHansen AS og Ove Morten Hagen. Kvalifiseringsprosjektet skal først og fremst frambringe kunnskap om sambruk av oppdrettslokaliteter mellom laks og villfisk som kan fanges rund oppdrettsanleggene med å legge ut teiner. Ikke minst er det behov for å dokumentere hvorvidt krav til mattrygghet og miljø kan ivaretas ved slik sambruk.