Trainee Namdal søker unge kloke hoder som kan bidra til innovasjon og nytenking!Trainee Namdal er en regional traineeordning med det formål å tiltrekke og beholde unge med høyere utdannelse til regionen. Nå er vi på jakt etter talenter som vil bidra til at bedriftene i Namdalen innfrir sine ambisjoner.

I Namdalen finner du noen av landets mest avanserte og ambisiøse bedrifter innen industri, bygg og anlegg, havbruk, havbruksservice og -teknologi, finansiell tjenesteyting, fiskeri og videreforedling.  Vekst i næringslivet fører også til økt behov for fagfolk i offentlig sektor. I årene som kommer skal kommunene sysselsette flere planleggere, ingeniører, rådgivere og saksbehandlere. For å nå målene våre trenger vi kloke hoder som kan bidra til innovasjon og nytenking.

Er du nyutdannet og klar for en spennende og variert start på din yrkeskarriere? Da er det kanskje nettopp deg vi er på utkikk etter!

For mer informasjon se her: Namdalshagen