Header

Samferdselsdepartementet applauderer initiativet til sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa, og venter en søknad til Insentivordningen for overføring av gods til sjø.