– Bedriftene bør komme på banen

Etter milliondryss fra staten kan innbyggerne i Ytre Namdal se fram til tidenes bredbåndsløft. Nå bør næringslivet i regionen kjenne sin besøkelsestid, mener NYN-sjef Rögnvaldur Gudmundsson.Den statlige støtten skjer via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og skal finansiere utbygging av bredbånd i kommuner der kommersiell utbygging ikke er lønnsomt. I Nord-Trøndelag havnet hele 11,6 av 16 millioner kroner i Ytre Namdal. Kommunene kartlegger er nå i ferd med å sluttføre kartleggingen av båndbreddebehovet blant husholdninger og bedrifter. I mars innleder kommunene dialog med potensielle utbyggere. Målet med prosjektet er at så mange som mulig skal få bredbåndsdekning.

Teknologidrevet utvikling
– Dette er tidenes sjanse til å få tatt et realt bredbåndsløft i regionen, ikke minst for næringslivet. Hvis vi skal nå ambisjonen om 1000 nye arbeidsplasser innen 2025, er vi

Tilgang til bredbånd for alle er også et spørsmål om attraktivitet og bolyst, sier styreleder Paul Ingvar Dekkerhus, Namdalskysten Næringsforening.
Tilgang til bredbånd for alle er også et spørsmål om attraktivitet og bolyst, sier styreleder Paul Ingvar Dekkerhus, Namdalskysten Næringsforening.

helt avhengige av god og stabil internettdekning. Økt tilgang til internett stimulerer til lokal innovasjon og utvikling av nye tjenester, særlig innenfor grønn og blå sektor. Dette er derfor et av de viktigste infrastrukturtiltakene som kan gjøres i vår region, sier Rögnvaldur Gudmundsson, daglig leder i Næring i Ytre Namdal (NYN).

Alle monner drar
Nå inviterer han bedriftene i Nærøy, Vikna og Leka til et spleiselag for å forsterke bredbåndssatsingen i regionen. Initiativet hilses velkommen fra det lokale næringslivets egen interesseorganisasjon.

– Tilgang til bredbånd for alle er også et spørsmål om attraktivitet og bolyst. For mange i etableringsfasen er tilgangen til moderne bredbåndstjenester nesten like selvfølgelig som innlagt vann og strøm. Bedriftene i Ytre Namdal skriker etter kompetent arbeidskraft, og rekrutteringsutfordringen vil neppe bli noe mindre i årene som kommer. Her har næringslivet en enestående mulighet til å vise samfunnsansvar ved å bruke noe av kapitalen på å øke vår samlede tiltrekningskraft. Det vil også komme bedriftene til gode, understreker Paul Ingvar Dekkerhus, styreleder i Namdalskysten Næringsforening.