Anteo presenterer sine webbaserte løsninger for redusert smitterisiko i Trondheim denne uka.

SINTEF peker mot Anteo

SINTEF løfter fram ytternamdalske Anteo AS sine løsninger for smittereduksjon i havbruksnæringen, når 380 delegater nå samles til laksenæringas innovasjonskonferanse TEKMAR i Trondheim.TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse og blir arrangert for 14. gang i Trondheim denne uka. Daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i Næring i Ytre Namdal IKS er på plass når norsk laksenæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg.

Legger premisser for nasjonal FoU

– Dette er en nyttig kunnskapsarena for matregionen Ytre Namdal. Her legges premisser for nasjonale FoU-strategier, forklarer Gudmundsson.

Bak konferansen står SINTEF Fiskeri og havbruk, Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Norske Maritime Eksportører, NCE Aquaculture og akvARENA.

Løfter fram Anteo

Over 380 deltakere er påmeldt TEKMAR 2016, hvor også ytternamdalske aktører er godt synlig – og igjen presenterer nye løsninger for laksenæringen. I forlengelsen av konferansen arrangerer Anteo og SINTEF i samarbeid en presentasjon av prosjektet TRESS: preventive Tiltak for REdusert SmitteSpredning mellom havbruksanlegg og fartøy.

TRESS startet i januar 2015 og er finansiert av Forskningsrådet sammen med prosjektets industrideltakere for å videreutvikle Anteos web-baserte smitteportal. Andre industripartnere er Kongsberg Seatex AS, Salmar Farming AS, Midt-Norsk Havbruk AS og Norsk Fisketransport AS. Prosjektet har bidratt til tidlig kommersialisering av tre nye produkter, Anteo Risk Manager (ARM), Anteo Resource Planner (ARP) og Brønnbåtsporing.