Unge kloke hoder søker seg til Namdalen

Har du behov for et ungt klokt hode som kan bidra til innovasjon og nytenking? Da må du ta kontakt med Trainee Namdal.13. februar er det søknadsfrist for traineestillinger i Nord-Trøndelag. Namdalshagen as, som drifter Trainee Namdal, regner med å få rundt 200 søknader fra ungdommer med høyere utdanning, minimum en bachelorgrad innenfor blant annet økonomi/merkantile fag, ingeniør-, teknologi- og produksjonsfag, biologi og bioøkonomi, arealforvaltning, innovasjon, forskning og utvikling.

Målet med traineeprogrammet er å bistå næringslivet med rekruttering av fersk høy kompetanse, samtidig som det gir nyutdannede en «flying start» på sin karriere. Traineene tilby et toårig traineeløp i 1- 3 ulike bedrifter. Oppstart kull 2017: august-september.

Noe for din bedrift?

Ta kontakt med:
Traineekoordinator Turid Hatling Finne, tlf 99 04 50 26, thf@pkom.no

Daglig leder Namdalshagen as Olav Weglo,  tlf 99 51 00 15, olav.weglo@namdalshagen.no.