Regionalt samarbeid vil gi større slagkraft for namdalsk næringsliv

Tillit, lokalkunnskap og profesjonalitet. Det er hva næringslivet trenger fra det offentlige støtteapparatet.For å lykkes med langsiktig kompetansebygging er samarbeid om næringsutviklingsarbeidet på tvers av kommunene – og i lag med næringslivet – avgjørende. Det slo seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling i et innlegg på Region Namdal sitt temamøte om næringsutvikling.

Det offentlige næringsarbeidet er i dag fragmentert og tradisjonelt. Mange oppgaver er kun løsbare i fellesskap, sier Sand til tfou.no. TFoU har gjort en rekke analyser av Namdalen de siste årene, hvor fire sentrale utfordringer peker seg ut:

  • Stort fokus på at det offentlige skal bidra til utvikling i Namdalen
  • Næringsutviklingen fortsetter i samme spor
  • Støtteapparatet til næringslivet er fragmentert
  • Kommunenes støttetjenester er veldig tradisjonelle

Tillit, lokalkunnskap og profesjonalitet

En viktig nøkkel i en framtidig utvikling er å få til et troverdig og kompetent støtteapparat for utvikling av næringslivet. Dette må ha en blanding av ingrediensene tillit, lokalkunnskap og profesjonalitet.

– Det er mange gode hjelpere, men rolleavklaringen kan oppleves uklar. Det tradisjonelle hjelpeapparatet blir reaktivt og saksbehandlerorientert, og oppleves fort som byråkratisk. Det er krevende å få til rett blanding av allsidige og kunnskapsrike medarbeidere med lokalkunnskap og i tillegg ha tilstrekkelig spesialkompetanse til troverdighet hos næringslivet, oppsummerer Sand.