Illustrasjonsfoto: Tom Lysø

PD-forskriften truer 800 arbeidsplasser i Ytre Namdal

Vikna Venstre beregner de potensielle tapene fra PD-utbruddet hos SinkabergHansen til over 300 millioner kroner, og karakteriserer PD-forskriften som en alvorlig trussel mot 800 arbeidsplasser i regionen. 

Bjørn Ola Holm.
Bjørn Ola Holm.

Tallene framkommer i Vikna Venstres skriftlige «Krav om mer effektive og rettferdige tiltak mot PD på laks», som lokallagsleder Bjørn Ola Holm denne uka overleverte til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Alvorlig trussel

– 30 prosent av laksen som lokale oppdrettere i Nord-Trøndelag satte ut i 2016 har fått PD SAV 2 (Pancreas disease). Dette medfører permitteringer ved slakteriene og tap på over 300 millioner kroner for næringslivet, skriver Holm, som karakteriserer følgende av myndighetenes strategi for bekjempelse av PD slik:

– Oppdretterne i Nord-Trøndelag er pålagt å kjempe en kamp for egen regning mot spredning av PD fra smittede anlegg i Sør-Trøndelag. Dette er en svært kostbar kamp som truer hele næringa i fylket, og er en alvorlig trussel for 800 arbeidsplasser i Ytre Namdal.

Slik virker forskriften

Soneforskriften for å begrense PD fra 15. november 2012, praktiseres nå slik at området sør for Buholmråsa (grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag) forvaltes som endemisk sone hvor PD SAV 2 aksepteres. Nord-Trøndelag (fra Buholmråsa til Nordland grense) er observasjonssone. Her aksepteres ikke PD SAV 2.

FIskeriminister Per Sandberg (Frp) deler sjømatsnacks med nærøyordfører Steinar Aspli (Sp) under Trøndersk Matfestival i Trondheim. Til høsten vil Sandberg besøke Ytre Namdal for å høre hvilke utfordringer fiskeri- og havbruksnæringen har. Foto: Jahn Tharaldsen
FIskeriminister Per Sandberg (Frp) deler sjømatsnacks med nærøyordfører Steinar Aspli (Sp) under Trøndersk Matfestival i Trondheim i sommer. Foto: Jahn Tharaldsen

Store selskaper kan håndtere denne reguleringen, fordi de kan de flytte laksen til egne lokaliteter i Sør-Trøndelag. Det har både Marin Harvest, Salmar og Midt-Norsk Havbruk/Bjørøya gjort. Da Salmonor fikk PD, fikk de med nød og neppe flyttet fisken til Møre og Romsdal. Men nå har de ingen alternative lokaliteter tilgjengelig sør for Buholmråsa.

Bærebjelken på Namdalskysten

Det er registrert ni utbrudd av PD i Nord-Trøndelag siden forskriften ble innført. Undersøkelse av 200 millioner laks viser at det er liten forskjell i tilvekst og fôrutnyttelse ved PD SAV 2, og dødeligheten er heller ikke mye høyere.

– Laksen står for omtrent halvparten av eksporten fra Nord-Trøndelag, og er bærebjelken for næringsutviklingen på Namdalskysten. Måten Mattilsynet ensidig legger alle byrdene for smittebegrensning på lokale oppdrettere i Nord-Trøndelag, er nå den største trusselen for næringslivet og sysselsetting i hele regionen, mener Holm, som i likhet med daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson frykter for at planlagte milliardinvesteringer kan bli skrinlagt.

Ny forskrift varslet

Til fiskeriministeren overleverte Holm en sekspunkts tiltaksliste som Vikna Venstre mener kan forbedre situasjonen. Les lista og hele brevet her.

– Sandberg tar saken veldig på alvor. Jeg oppfatter han som oppriktig når han sier han vil gjøre det han kan for å møte utfordringene som nordtrønderske oppdrettere står overfor, sa Holm til Namdalsavisa etter møtet.

Statsråden kom ikke med noen lovnader, men viste til at det nå jobbes med en ny forskrift og at denne vil bli sendt på bred høring.