rognvaldurgudmundsson

Rögnvaldur Gudmundsson er daglig leder i Næring i Ytre Namdal IKS (NYN). Foto: Prosesskompetanse AS