- Vi er glade og ydmyke for at folk har lagt merke til det arbeidet vi har gjort, sier Maren og Alf Roger Arnø. (Foto: privat)

Nærøy-bønder fikk Beiteprisen 2016

Maren og Alf Roger Arnø fikk prisen for godt dyrevelferd og allsidig beitedrift.Av til sammen fem nominerte var det Maren og Alf Roger Arnø som velfortjent tok imot Beiteprisen 2016, i Namsos den 29.november.

­– Vi er glade og ydmyke for at folk har lagt merke til det arbeidet vi har gjort, sier en overrasket Alf Roger, som føyer til at dette er noe de kan leve lenge på.

Beiteprisen tildeles et jordbruksforetak i Nord-Trøndelag som driver med beiting av særlig god kvalitet med tanke på dyrevelferd, produksjon og skjøtsel av kulturlandskap. Prisen er et diplom og en pengegave på 10.000 kroner.

Ingenting å sette fingrene på
I begrunnelsen viser Anders Mona hos Fylkesmannen stor begeistring for de to gårdbrukerne fra Arnøya.

­–  Maren og Alf Roger Arnø driver med melkeproduksjon og ammekuproduksjon og er et brukerpar som viser pågangsmot, som tror på framtida og som er svært interessert i det de driver med.

I begrunnelsen for prisen vises det til en imponerende beitedrift: Hver en kvadratmeter som ikke kan brukes som slåttemark, benyttes til beite. Til sammen er det satt på 25 kilometer strømgjerde rundt engstykkene. Dette gjør seg ikke selv – to uker hver vår går med til å se over gjerdene.

Av de rundt seg blir Maren og Alf Roger karakterisert som dyktige gårdbrukere som er genuint interessert i det de driver med. De er opptatt av at beitedrifta er viktig for god dyrevelferd, for å ta vare på et fint kulturlandskap og ikke minst for økonomien.