Gretha Aarseth Nordbøe har nå kontorplass på Fellesbygget i Ottersøya.

Nå kan du søke om tilskudd fra regionalt næringsfond via NYN

Kommunene i Ytre Namdal har flyttet regionalt næringsfond til NYN.Fra 1. oktober har Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) forvaltningsansvaret for regionalt næringsfond i Ytre Namdal. NYN blir også sekretariat for Ytre Namdal regionråd (Kystgruppen). Det betyr at regionrådets sekretær Gretha Aarseth Nordbøe nå deler kontor med NYNs daglige leder Rögnvaldur Gudmundsson tre dager i uka.

– Ettersom omstillingsprogrammet er over og det regionale næringsfondet samler også de kommunale næringsfondsmidlene, er det naturlig å forsterke samarbeidet mellom NYN og regionrådet, sier Aarseth Nordbøe.

Her kan du lese mer om tilskudd fra Regionalt næringsfond i Ytre Namdal