Skal gi bedriftene tilgang til den viktige kunnskapen

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag vil styrke kunnskapsposisjonen til trønderske bedrifter og FoU-institusjoner utenfor Trondheim. Verktøyet de vil bruke, er Kompass 2030.I november ga fylkesrådet i Nord-Trøndelag 3 millioner over tre år til partnerskapet Kompass 2030, melder Trøndelag forskning og utvikling. Partnerskapet består av Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling, Nord universitet og SINTEF. Kompass 2030 skal mobilisere næringsliv, skape arenaer for samhandling, få fram aktuelle forskningsprosjekter og styrke kunnskapstilgangen i næringslivet.

Spesielt viktig for Nord-Trøndelag
– Trondheim og Bodø har tunge forskningsmiljøer som lett kan få en polariserende effekt. Dersom Trøndelag i framtida skal ha sterke, gode og relevante kunnskapsmiljøer, slik at vi kan utvikle næringslivet vårt på en kunnskapsbasert måte, trenger vi gode kunnskapsaktører også i nordre del av Trøndelag, sier fylkesråd Terje Sørvik i saksutredningen.

Bioøkonomiregionen Trøndelag
Fylkeskommunen forutsetter at Kompass 2030 konsentrerer innsatsen om bioøkonomi. Det er i flere sammenhenger uttalt at Trøndelag kan bli landets fremste bioøkonomiregion, med komplette verdikjeder innen skog, landbasert matproduksjon og havbruk, et mangfoldig næringsliv.

Å ta en nasjonal posisjon krever langsiktig og målrettet innsats. For å lykkes trengs kunnskap som deles og samhandling mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, forvaltning og virkemiddelapparat.

Kompass 2030 vil bidra med etter- og videreutdanning, bedriftsnettverk, utviklings- og forskningsprosjekt i samarbeid med næringslivet. Prosjektet skal følge opp allerede igangsatte initiativ blant annet i Ytre Namdal.