Får du den bredbånds- hastigheten du forventer?

Vikna, Leka og Nærøy kommuner har fått støtte fra staten til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i hele Ytre Namdal. I den forbindelse er det fortsatt behov for å registrere dagens netthastighet i regionen.Måling av nettfart
Ved å gå inn på Nettfart.no kan du vurdere din bredbåndsforbindelse. Resultatet av målingene kan gi deg en vurdering om måleverdiene stemmer overens med den kapasiteten du forventer på din bredbåndsforbindelse.

Registrering
Register dine målinger på dette skjemaet, og send inn til din kommune.

Nærøy kommune: postmottak@naroy.kommune.no
Vikna kommune: dag-roar.opdal@vikna.kommune.no
Leka kommune: post@leka.kommune.no
Eller det kan leveres direkte til servicetorgene.

Svarfristen inn til kommunene er 2. januar 2017.