Positiv til samarbeid med Nord universitet

Majoriteten av bedriftene innen blå sektor i Namdalen kjøper og bruker forskning i sitt arbeid for å bli stadig bedre. Blå sektor vil gjerne samarbeide med Nord universitet og lokale underleverandører.Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført en kartlegging av blå sektor i Namdalen for Nord universitet som viser at Marin sektor i Namdalen er opptatt av å bruke lokale bedrifter som underleverandører og er positiv til å samarbeide med Nord universitet.
– Men da må universitetet og de andre kunnskapsmiljøene vise hva de duger til, sier prosjektleder Bjørn Terje Grøttheim til tfou.no

Det er spesielt innen kjerneområdene akvakultur, biovitenskap, veterinærmedisin og teknologi at det er mest aktuelt med forskningssamarbeid. På utdanningssiden er behovene muligheter for ta fagbrev lokalt og kompetanseheving på støtteområder som prosjektledelse, driftsledelse, økonomi, IKT, regelverk etc.

Nord en del av sektoren
– Det ligger mange muligheter for Nord universitet til å bli en reell kunnskapspartner for blå sektor i Namdalen, både når det gjelder tjenester, utdanning og forskning, sier Grøttheim. Nøkkelen er å bli kjent med og «være en del av» næringa, og på det grunnlaget utvikle samarbeid og samarbeidsområder som har nytte for alle parter. Det er viktig å bygge ned kulturforskjellene mellom akademia og næringslivet.

Vil ha dialog
Over halvparten av de som har vært med i kartleggingsarbeidet vil ha en dialog med Nord universitet.

– Det er viktig at dette blir konkrete fagdialoger, og at Nord universitet vil og kan respondere ut fra næringslivets interesser, sier Grøttheim. Inngangen må være å utvikle prosjekter, se muligheter både faglig og økonomisk og by på kunnskap og nettverk.