Prisen Årets lærling eller lærekandidat tildeles en person som har utmerket seg positivt gjennom sin læretid/opplæringsperiode i bedrift. Dette kan være både faglig, sosialt og/eller personlig. Lærlingen eller lærekandidatens helhetlige kompetanse skal vektlegges.

Hvem synes du skal bli årets lærling og årets lærebedrift?

Nå kan du nominere kandidater til årets lærebedrift og årets lærling eller lærekandidat i Nord-Trøndelag 2016. Men du må være rask, fristen er 21. desember.Målet med prisene er å profilere og synliggjøre lærebedriftene og lærlingene/lærekandidatene i fylket, melder Nord-Trøndelag fylkeskommune på sine hjemmesider.

Kriteriene for Årets lærebedrift
– Forslag til Årets lærebedrift må leveres skriftlig, være begrunnet og undertegnet av forslagsstiller.
– Lærebedriften tilrettelegger for gode læringsforhold med kvalifisert personell og – inkludering i arbeidsmiljøet.
– Lærebedriften har jevnlig en lærling eller lærekandidat.
– Lærebedriften har i stor grad bidratt til å gi ungdom mulighet til fagutdanning og kvalifisere seg for et bredt arbeidsmarked.
– Høy gjennomføringsgrad for lærlinger/lærekandidater som begynner i lærebedriften – få eller ingen hevinger.
– Bidrar til å rekruttere andre lærebedrifter eller hjelper andre i sitt forberedingsarbeid knyttet til lærlingordningen.
– Lærebedriften kvalitetssikrer læreforholdet gjennom dokumentasjon.
Lærebedriften har utmerket seg spesielt ved at de er kreative og oppfinnsomme med – tanke på opplæring og læringsarenaer.

Lærebedriften trenger ikke oppfylle alle kriterier for å kunne nomineres, men to nøkkelkriterier må være oppfylt:
Årets lærebedrift tar jevnlig inn lærling eller lærekandidat og
lærebedriften følger kravene i opplæringsloven m/forskrift og de retningslinjer som gjelder for godkjenning av lærebedrift.

Forslagsstillere til Årets lærebedrift
– Yrkesopplæringsnemndas medlemmer og varamedlemmer.
– Representanter fra opplæringskontorene godkjent i Nord-Trøndelag.
– Ansatte på Avdeling for videregående opplæring.
– Lærling kan foreslå sin egen bedrift.
– Andre relevante aktører som har grunnlag/faglig bakgrunn for å nominere.

Kriteriene for Årets lærling eller lærekandidat
– Forslag til Årets lærling eller lærekandidat må leveres skriftlig, være begrunnet og undertegnet av forslagsstiller.
– Lærlingen eller lærekandidaten må ha vært i opplæring i det året nominasjonen skjer.
– Lærlingen eller lærekandidaten har vist aktiv innsats og arbeidsvilje gjennom hele læretiden.
– Lærlingen eller lærekandidaten har dokumentert opplæringen og arbeidsoppgaver ved å føre opplæringsbok – enten digitalt eller på papir.
– Lærlingen eller lærekandidaten viser faglige kunnskaper og ferdigheter.
– Lærlingen (eller lærekandidaten) medvirker til et godt arbeidsmiljø og bidrar til gode samarbeidsforhold.
– Lærlingen eller lærekandidaten har utmerket seg f.eks. ved å delta på lærlingkonkurranser eller bidra til utviklingsarbeid i bedriften.
– Bestått fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve.

Lærlingen eller lærekandidaten trenger ikke å oppfylle alle kriterier for å kunne nomineres. Prisen Årets lærling eller lærekandidat tildeles en person som har utmerket seg positivt gjennom sin læretid/opplæringsperiode i bedrift. Dette kan være både faglig, sosialt og/eller personlig. Lærlingen eller lærekandidatens helhetlige kompetanse skal vektlegges.

Forslagsstillere til Årets lærling eller lærekandidat
– Yrkesopplæringsnemndas medlemmer og varamedlemmer.
– Representanter fra opplæringskontorene godkjent i Nord-Trøndelag.
– Representant fra godkjent lærebedrift.
– Ansatte på avdeling for videregående opplæring
– Andre relevante aktører som har grunnlag/faglig bakgrunn for å nominere

Prisene deles ut i forbindelse med fag- og svennebrevutdelingen 9. mars 2017.

Skriftlig begrunnet forslag til Årets Lærebedrift og Årets lærling eller lærekandidat sendes innen 21. desember 2016.

Kan sendes via mail til postmottak@ntfk.no eller pr. post:

Avdeling for videregående opplæring
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Pb 2560, 7735 Steinkjer