Oddvar Frigstad, styremedlem i Skagerak Maturo og CEO i Skeie Capital Investment som har gått inn i fondet med 30 millioner kr), Erik E. Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo, statssekretær for næringsministeren, Dilek Ayhan, og gründerdirektør i Innovasjon Norge, Pål T. Næss. Foto: NFD

Ytre Namdal kan være interessant for nytt såkornfond

Sammen med Innovasjon Norge har Skagerak Maturo opprettet et nytt, landsdekkende såkornfond. Fondet skal investere i unge bedrifter som opererer i skjæringspunktet mellom mekanikk og IKT, dataanalyse, automasjon og robotisering. Flere bedrifter i Ytre Namdal kan være interessante.Utvikling av arbeidsplasser

Skagerak Maturo fikk mandat til å reise privat kapital i juni 2016, og allerede i desember i år blir det nye såkornfondet operativt. Fondet skal investere i bedrifter som er yngre enn fem år og vil fokusere på software, informasjonsteknologi og selskaper som leverer tjenester i skjæringspunktet mellom mekanikk og IKT, dataanalyse, automasjon og robotisering.

– I Ytre Namdal er flere bedrifter etablert innenfor det nye fondets investeringsområde de senere årene. De neste årene vil det bli etablert enda flere. Det nye fondet kan være interessant for flere bedrifter i Ytre Namdal, mener daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i Næring i Ytre Namdal IKS (NYN).

www.maturo.no

Fondet finansieres i form av egenkapital med 50/50-fordeling mellom private investorer og staten.

Erik Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo, er svært fornøyd med å være investeringsklar.

– Vi har allerede mottatt mange henvendelser fra selskaper med stort vekstpotensial, og gleder oss til å se nærmere på disse. Å bygge opp porteføljen kan ta inntil seks år, men vi har finansielle muskler til å stå løpet ut og tilføre kapital, nettverk og kompetanse for å skape vekstbedrifter, sier Tønnesen.