SinkabergHansen AS bygger ny fabrikk på Marøya

Ny laksefabrikk til flere hundre millioner kroner på Marøya. De forbereder seg på videre vekst i Matregionen.I løpet av fem år skal en framtidsrettet og kostnadseffektiv laksefabrikk stå ferdig. SinkabergHansen AS har 30-årsperspektiver på investeringer i teknologi og industrielle løsninger.

– Dette er et stort, omfattende og krevende prosjekt. Total investering er så langt ikke avklart, men det er snakk om flere hundre millioner kroner, sier daglig leder Finn W. Sinkaberg.

I tillegg til å bygge ny fabrikk på Marøya, har selskapet allerede besluttet å oppgradere smoltproduksjonsanlegget på Svaberget. Matregionen Ytre Namdal skal i løpet av de neste ti årene doble matproduksjonen til 300 000 tonn årlig.

– For matregionen vil utbygging av en framtidsrettet laksefabrikk har stor betydning. Det handler om regional forankring av havbruksnæringa og konkret sikring av varige arbeidsplasser, framholde nestleder Svein-Gustav Sinkaberg.