20 millioner til å avdekke helseeffekter av marint protein

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) satser på marint protein i 2016. Med bistand fra Forskningsrådet lyser de ut inntil 20 millioner til forskning på helseeffekter av marint protein.Marint protein vil være en viktig faktor når det gjelder å øke verdiskapingen i næringen, om det gjelder sjømaten, marint restråstoff eller for marin ingrediensindustri. Det trengs betydelig FoU-innsats for å realisere potensialene, og det trengs vitenskapelig dokumentasjon på mulige effekter av marint protein. Derfor har FHF definert det som en strategisk satsing i 2016, og nå er en utlysning på forskerprosjekter på mulige helseeffekter av marint protein lagt ut.

På Forskningsrådet sin nettside kan du lese at utlysningen gjøres med bistand fra Norges Forskningsråd, det vil si at utlysningen legges ut på Forskningsrådets sider. Søknadene vil også bli vitenskapelig evaluert av et ekspertpanel innen Forskningsrådets rammer.

Vil du vite mer? Hele utlysningsteksten kan du lese her.