Politikerne spår lys framtid for Matregionen Ytre Namdal

Fylkespolitikerne er uenige om hvor streng kontroll politikerne skal ha med utviklinga av sjømatnæringene. Men de er skjønt enige om at Matregionen Ytre Namdal går ei lys framtid i møte.To dager med faglige foredrag om utviklingsmuligheter og utfordringer for fiskeri- og havbruksnæringa under Blå konferanse 2016, ble i dag avsluttet med et dialogpanel mellom de nordtrønderske fylkespolitikere og konferansedeltakere. Det ble først og fremst en diskusjon om videre vekst i laksenæringa.

Samme mål, uenige om veien

– Kanskje har utviklinga gått litt fort. Noen ganger er det nødvendig å stoppe opp, fordi det er utfordringer som må løses før man går videre. Vi støtter derfor utflatingen av veksten i laksenæringa, men håper at den blir midlertidig – og at næringa klarer å løse utfordringene og drive miljømessig forsvarlig, sa Torgeir Strøm i Sosialistisk Venstreparti, som sammen med Tommy Reinås i Miljøpartiet de Grønne var de mest kritiske i politikerpanelet.

Viknaværing og fylkesordfører Pål Sæther Eiden (Høyre) har på sin side sterk tro på at næringsaktørene løser bærekraft- og miljøutfordringene, og mener politikernes viktigste rolle er å legge til rette for videre utvikling og vekst.

– Min oppfatning er at næringen selv er interessert i å utvikle seg i ei sunn retning. Det er ikke sånn at det kjempes fram politisk at næring må drives fornuftig. Havbruk og tradisjonelt fiske er viktig for bosettinga. Det som skjer innafor disse næringene er i dag innafor miljømessig. Vår oppgave som politikere er å legge til rette for at disse næringene kan utvikle seg videre, sa Sæther Eiden.

Peker på framtida

Næring i YN IKS (NYN) er sammen med Sparebank 1 SMN medarrangør av Blå konferanse, som i år ble arrangert for 5. gang. Konferansen er en arena for samhandling, nettverksbygging og utvikling, og har næringsliv og alle som lever, bor og jobber i nærheten av «det blå element» som målgruppe. Val og Ytre Namdal videregående skoler er arrangør.

I to dager har konferansen satt fokus på temaer som er viktige for videre utvikling av blå næringer, blant annet arealforvaltning, rekruttering, bærekraft og den «nye» bioøkonomien.

– Dette er temaer som står sentralt i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal. Blå konferanse 2016 er en viktig kunnskaps- og samhandlingsarena. Regionale næringsaktører i blå sektor, forskningsmiljøer og politikere har denne uka synliggjort ny og viktig kunnskap som peker på hvordan Ytre Namdal kan nå målene om en dobling av matproduksjonen, 1000 nye arbeidsplasser og en tredobling av verdiskapingen fram mot 2025, sier daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i NYN.

Her finner du de presentasjonene fra Blå konferanse 2016.