Gode transportløsninger viktig

Økt matproduksjon krever mer satsning på bane, båttransport og havner, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.– Statsbudsjettet for 2017 viser at omstillingen fra en oljetung økonomi er krevende. Sjømatnæringen skaffer allerede store eksportinntekter til landet og har potensial for langt flere arbeidsplasser og verdiskaping dersom bedriftene får anledning til videreutvikling, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Han peker på at sjømatnæringen er basert både på landets eldste og nyeste eksportprodukter – torsk, sild og laks.

– Statsbudsjettet varsler mer penger til samferdselstiltak, og for sjømatnæringen er gode transportløsninger svært viktig. Regjeringen har forstått alvoret, og det er viktig at dette følges opp. Økt matproduksjon vil kreve mer satsning på bane, båttransport og havner, understreker Ystmark.