SOPIN på mye mer mat

SOPIN – Matfestivalen på Namdalskysten samlet bønder, lokalmatentusiaster, sjømatprodusenter og andre formidlere for å vise mangfoldet og framtidsvyene for Matregionen.– SOPIN gir oss en tydelig identitet og skaper stolthet ved å vise fram bredden og de mulighetene som finnes i Matregionen. I år har vi hatt spesielt fokus på mulighetsrommet i landbruket. Jeg er svært fornøyd med at vi har skapt en arena der både næring, handel og kultur møtes, med fokus på mangfold, bærekraft og vekst i regionen, sier daglig leder i Prosesskompetanse AS Turid Hatling Finne. Hun har for andre år ledet SOPIN-partnerskapet som består av arrangør Kolvereid Handelsstandsforening, i nært samarbeid med Namdalskysten næringsforening, Nærøy bondelag og Sparebank 1 SMN.

Sikre ny generasjon bønder
I løpet av den neste tiårsperioden skal regionen mer enn doble matproduksjonen, samtidig som viktige mål om bærekraft skal innfris. For å lykkes må regionen sikres ny kunnskap, god rekruttering og optimal utnyttelse av arealene.

Fredagens fagseminar for landbruk i regi av SMN, rettet søkelyset mut mulighetsrommet og generasjonsskifte i landbruket.

– Generasjonsskifte er høyaktuelt for mange gårdsbruk i regionen. Skal den blågrønne matregionen Ytre Namdal nå sine vekstambisjoner, er det viktig at de unge ser mulighetene og har lyst til å ta over, sier Anita Marø, leder i Nærøy bondelag.

Kortreiste smaksbomber
Med både havets festaften, gourmetaften og stor matmartnad, sørget festivalen for at matelskere fra hele regionen fikk oppleve en ganefest med kortreiste delikatesser.

– I evalueringen tar vi med oss mange positive erfaringer. Dette er andre året vi arrangerer SOPIN, og vi har gjort store forbedringer fra 2015. Vi vil utvikle konseptet videre, og har allerede en formening om hvordan neste utgave kan gjøres enda bedre, sier Kjell Roger Schjelderup, prosjektansvarlig i Kolvereid Handelsstandsforening.

SOPIN – Matfestivalen på Namdalskysten ble arrangert med økonomisk støtte fra NYN, Nærøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.