Oppgave nummer én: Bli kjent med næringslivet

Oppgavene står i kø for Rögnvaldur Gudmundsson, ny daglig leder i Næring i Ytre Namdal IKS (NYN). Men én oppgave er viktigere enn de andre: Å møte regionens bedrifter og få kunnskap om deres utviklingsaktiviteter.Rögnvaldur Gudmundsson ble formelt ansatt av omstillingsstyret 7. juli i år. NYNs nye daglig leder kommer opprinnelig fra Island, men har de siste årene vært bosatt i Brønnøysund. Denne uka tok han fatt på oppgaven som leder av Ytre Namdal-kommunenes regionale næringsselskap.

Vil møte bedriftene

– Min oppgave er å legge til rette for videre utvikling av matregionen Ytre Namdal best mulig, slik at vi når de regionens ambisiøse vekstmål. Den aller viktigste brikken i dette arbeidet, er bedriftene selv. For meg er det derfor viktig å møte og bli kjent med så mange utviklingsorienterte bedrifter som mulig, sier Gudmundsson.

Han oppfordrer spesielt bedrifter til å ta kontakt.

Slik når du Rögnvaldur:
Epost rg@nyn.no
Mobil 48 22 78 70

Oppgaver i kø

Det seksårige omstillingsprogrammet for Ytre Namdal avsluttes nå i høst. Rögnvaldur Gudmundsson vil dermed bli den som skal lede omstillingsorganisasjonen over til et ordinært utviklingsselskap for matregionen.

– For NYN vil dette bety at omstillingsmidlene forsvinner. Vi vil ikke lenger ha de samme mulighetene til å bidra med finansiering av bedriftsspesifikke utviklingsprosjekter. Men NYN skal fortsatt ha en viktig rolle i regional næringsutvikling. Heldigvis har vi en Strategisk næringsplan for Ytre Namdal (SNPYN) med klare og tydelige mål. Den vil være rettesnor for vårt videre arbeid, sier Gudmundsson.

Det arbeides nå med å utvikle strategier for hvordan «nye» NYN IKS skal videreføre kunnskap og vellykkede arbeidsmetoder fra omstillingsprogrammet – også uten omstillingsmidlene.

Dette er Rögnvaldur

Gudmundsson har studert til fiskerikandidat, er diplomøkonom og innehar en MBA fra universitetet på Island. Han har ledererfaring fra både fiskeri- og banknæring, men har også vært innom ulike virksomheter i flere bransjer.

– Hans utdanning og allsidige yrkeserfaring vil bli en styrke for NYN, som skal drive med næringsutvikling i skjæringspunktet mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer, finans- og virkemiddelapparat og annen offentlig virksomhet, sier Tor Henning Jørgensen, styreleder i NYN.