Det handler om vår konkurransekraft

Mandag 12. september går folket i Vikna og Nærøy til valgurnene. For et ambisiøst næringsliv handler valget om dyktige fagfolk, gode tjenester og gjennomslagskraft, skriver Namdalskysten Næringsforening i en pressemelding.Næringslivets ambisjoner er ikke lenger noen hemmelighet. De neste ti årene skal vi doble regionens matproduksjon, skape 1.000 nye arbeidsplasser og vokse med minst 2.000 innbyggere. I 2025 vil førstehåndsverdien av maten vi produserer passere 650.000 kroner per innbygger!

Namdalskysten Næringsforening (NKNF) favner bredden av næringslivet i Vikna og Nærøy. Blant våre 100 medlemmer finner du alt fra havbruksselskap og gårdbrukere, finanskonsern og frisører, tømrere og kremmere til gründere og innovatører. Alle disse har satt seg ambisiøse mål for årene som kommer, og de er opptatt av hvordan målene skal nås. Spørsmålet om kommunesammenslåing – og folkeavstemningen den 12. september – er ikke uten betydning for næringslivet.

BIKKER MOT POSITIVT
NKNFs ringerunde til fem bedriftsledere på begge sider av kommunegrensen, avdekker en forsiktig positiv holdning til sammenslåing.

– De største gevinstene vil etter min mening være bedre og billigere tjenestetilbud til innbyggerne. Større fagmiljøer trygger dessuten både kontinuitet og kvalitet i de kommunale tjenestene, sier han, og håper samtidig at staten vil belønne en sammenslåing også økonomisk, sier daglig leder Aksel Kirkeby-Garstad i Viplast AS.

– Jeg er positiv til en sammenslåing og tror det kan redusere de offentlige kostnadene og gi oss større ressurser samlet sett. Foldereid er i dag en utkant i Nærøy, og vil fortsatt være en utkant i en storkommune – sånn sett har vi de samme utfordringene uansett, sier Bjørnar Skeie i Skeiebygg på Foldereid.

Hvor kommuneadministrasjonen ligger, bekymrer verken på Garstad eller Foldereid.

– Det har ikke vært så mange turer innom rådhuset til nå, mener bedriftslederne.

– Jeg er positiv til at vi slår oss sammen, selv om jeg helst ville hatt med Leka og Bindal i prosessen også. Alle sammen vinner på at vi står sammen og bruker hverandre, supplerer Roy Angelo, daglig leder ved Kystvinduet på Salsbruket.

Moen Marin-sjef Are Brekk ser på sin side behovet for å styrke samarbeidet mellom næringsliv og kommune.

– En sammenslått kommune vil etter min oppfatning kunne gi oss et bredere fagmiljø innen plan og utvikling. Jeg tror også at Nærøy og Vikna i felleskap er bedre rustet til å levere bedre kvalitet og mer effektivitet i tilretteleggingen for næringslivet, sier Brekk.

I næringslivet, som i befolkningen for øvrig, er meningene likevel delte om innholdet i intensjonsavtalen som danner grunnlaget for folkeavstemningen om en knapp uke.

– Jeg er i utgangspunktet for en sammenslåing av Nærøy og Vikna, men jeg er skeptisk til vilkårene som legges til grunn i intensjonsavtalen, sier Steinar Moe, daglig leder i eiendomsutviklings-selskapet Norbolig, med henvisning til den foreslåtte funksjonsdelingen mellom Kolvereid og Rørvik.

– De største fordelene oppnås ved å samle politisk og administrativ ledelse. Jeg mener at Rørvik som kommuneadministrasjon gir en bedre synliggjøring av det som er hovedmotoren i regionen. Dette gagner også de andre geografiske områdene i Ytre Namdal, mener Moe.

BØR OPP I MATCHVEKT
Styret i næringsforeningen mener at en storkommune bedrer bedriftenes muligheter for å nå sine vekstmål:

• Storkommunen vil forvalte mer enn 2.100 kvadratkilometer høyproduktivt sjøareal, og legge til rette for bedre og mer bærekraftig bruk.

• Storkommunen vil gi offentlig sektor sterkere fagmiljøer og mer kompetente tjenester.

• Storkommunen blir en attraktiv arbeidsgiver med varierte jobbmuligheter for unge i etableringsfasen. «Nummer to-jobber» er i dag mangelvare når bedriftene skal rekruttere kloke hoder og flittige hender til mange ledige stillinger.

• Storkommunen kan i større grad bidra til bolyst i hele regionen ved å planlegge helhetlig og se muligheter på tvers av kommunegrensa – og får to byer!

For næringslivet er ikke lokalisering og avstand til rådhuset det viktigste, men at rådhuset består av så kompetente og dyktige folk som mulig.

– Vi trenger en sterk og dyktig offentlig sektor, og politikere med ambisjoner og gjennomslagskraft for å beholde posisjonen som en av landets mest attraktive nærings- og bosettingsregioner. Matregionen trenger å komme opp i matchvekt for å målbære et klart og tydelig budskap når viktige samfunnsgoder skal prioriteres og vedtas. Det vil være enda viktigere i et stor-Trøndelag, mener styreleder Paul Ingvar Dekkerhus i NKNF.