Mulighetsrommet i landbruket – fagseminar under Matfestivalen

Vil du vite mer om generasjonsskifte og mulighetsrommet i landbruket? Da bør du ta turen til SOPIN – matfestival på Namdalskysten 16. september. Da inviteres det til fagseminar for grønn sektor på Kulturhuset i Nærøy.Sparebank1 SMN arrangerer sammen med Nærøy bondelag fagseminar under matfestivalen SOPIN. Seminaret går av stabelen på Kulturhuset i Nærøy, fredag 16. september kl 1200 – 1500.

1200 Velkommen v/møteleder banksjef Beate Skillingstad
1210 Presentasjon bransjeanalyse Trøndersk landbruk
v/ landbruksansvarlig i SMN Anja Gotvasli
1230 Fra råvareprodusent til sluttprodukt produsent v/ Jenny og Svenn Åge Domås, Jørem gård
1250 Pause
1300 Generasjonsskifte i landbruket v/ Jon Rannem
1320 Erfaringer med overtakelse av heimgården v/ Bertil Nyheim
1400 Pause
1410 Veien fra ensidig kornproduksjon til å utnytte hele kulturlandskapet i  en næringsmessig sammenheng v/ Sven Berfjord – eier Berg Gård
1450 Avslutning v/ Beate Skillingstad

Det serveres kaffe og noe å bite i. Fagseminaret er gratis.

Påmelding innen 15. september til ytre.namdal@smn.no

Her kan du lese mer om SOPIN – Matfestival på Namdalskysten