Få med deg siste nytt fra Namdalskysten

Helgelektyre fra næringsforeninga.Namdalskysten Næringsforening er ute med en ny utgave av sitt nyhetsbrev «Namdalskysten». I denne utgaven kan du blant annet lese om næringslivets perspektiver om sammenslåing av Nærøy og Vikna, det viktige arbeidet med ny arealplan i Nærøy og strategiarbeidet i den nystiftede næringsforeninga.


Namdalskysten Næringsforening (NKNF) er et resultat mellom fusjonen av Vikna Næringsforening og Nærøy Næringsforening, 30. mars 2016. Foreningen organiserer rundt 100 bedrifter av ulik størrelse og med ulik bransjetilhørighet i kommunene Nærøy og Vikna. Medlemsbedriftene representerer rundt 3000 ansatte og flere milliarder kroner i årlige driftsinntekter.