Bedriftene vil ha en årvåken vaktbikkje, hjelper og pådriver

Namdalskysten næringsforening skal bli et kraftfullt talerør for ytternamdalske bedrifter, og et verktøy som løser medlemmenes behov.Våren 2016 ble næringsforeningene i Vikna og Nærøy slått sammen til én. I går ble det første medlemsmøte i Namdalskysten næringsforening gjennomført. Det markerte startskuddet på arbeidet med å lage næringsforeningas første strategi.

Felles næringsforening – hva så?
Medlemmene i næringsforeningen ga tidligere i år styret en klar oppgave for 2016: «Etablér en attraktiv, felles næringsforening for regionen». Av foreningas drøyt 100 medlemsbedrifter, samlet om lag 35 næringslivsledere seg for å starte arbeidet med å konkretisere strategien som skal hjelpe styret å løse oppgaven.

– Strategien blir det viktigste styringsdokumentet for både styre og daglig leder. I tillegg til innspillene vi fikk i kveld, vil vi involvere medlemsbedriftene gjennom både spørreundersøkelser og diskusjoner på flere medlemsmøter i høst, sier Paul Ingvar Dekkerhus, styreleder i Namdalkysten næringsforening.
– Engasjementet fra medlemmene i kveld gir et godt utgangspunkt for en god prosess, legger han til.

Kommunikasjonsrådgiver og prosessleder Torkil Marsdal Hanssen i Prosesskompetanse AS innledet til plenumsdiskusjonen rundt den nye foreningas strategiske veivalg.

– En interesseorganisasjon som ei næringsforening, blir aldri bedre enn det medlemmene gjør den til. Derfor er det viktig at bedriftene engasjerer seg, slik de også gjorde da den regionale næringsstrategien ble laget. Det førte til at regionen vår har et godt, felles styringsverktøy. Det må også næringsforeninga ha, for å kunne gjøre en så god jobb som mulig for sine medlemmer, sier Marsdal Hanssen, som sammen med daværende NYN-leder Marit Dille sto for utarbeidelsen av Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025.

Arealplan på høring
Infrastruktur, rekruttering og areal er strategisk viktige områder for å nå målene i Strategisk næringsplan for Matregionen. Bedriftslederne som tok ordet under diskusjonen, bekreftet at det er nettopp innenfor disse områdene de ser størst behov for en felles – og sterk – stemme fra næringslivet.

Det passet dermed godt at drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes og ingeniør Alexander Båfjord fra Nærøy kommune presenterte forslaget til ny arealplan for land og sjøområder i Nærøy kommune. Høringsfristen er nå i september.

Rognvaldur Gudmundsson, nytilsatt daglig leder i NYN, fikk også anledning til å presentere seg for de fremmøtte.
– Jeg vil lytte til næringslivet. Næringsforeninga vil være en sentral samarbeidspartner for oss som legger til rette for at næringslivet skal nå sine mål.