Ny arealplan i Nærøy ute på høring

 Nærøy kommunes forslag til ny arealplan er ute på høring. De foreslåtte endringene kan påvirke arealer knyttet til havbruksnæringen. Påtroppende daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) oppfordrer næringslivet til å si sin mening før høringsfristen 19. september 2016.Nærøy kommune har i likhet med sine nabokommuner i Ytre Namdal gode, naturgitte forhold for både fiskeri- og havbruk, og er i dag Nord-Trøndelags største oppdrettskommune. Ifølge Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNP YN) skal regionens matproduksjon dobles fram mot 2025. Hoveddelen av volumveksten skal skje i sjømatnæringene.

Vil høre næringslivet

I SNP YN er tilgang til produksjonsarealer tillagt stor strategisk viktighet. Nærøy kommune har nå sendt sitt nye forslag til arealplan ut på høring. Påtroppende daglig leder i NYN, Rögnvaldur Gudmundsson, oppfordrer næringslivet til å studere forslaget nøye og gi tilbakemeldinger innen høringsfristen utløper den 19. september 2016.

– Hoveddelen av regionens næringsvekst de neste ti årene skjer innenfor havbruk. Vi er vi avhengige av at havbruksnæringen får tilgang til optimale produksjonsarealer, sier Gudmundsson.

Foreslår mye flerbruk

I Nærøys gjeldende arealplan (2002-2014) ble det avsatt egne områder for akvakultur (kalt A-områder). I den nye planen er alle disse A-områdene erstattet av flerbruksformål, såkalte FFFNA-områder.

– Det foreslås vesentlige endringer i planforslaget. Derfor er det viktig at næringslivet som blir berørt av arealplanen studerer forslaget og sier sin mening, sier Gudmundsson.

Dokumentene laster du ned her:

Merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til Postmottak@naroy.kommune.no innen 19.09.2016. Spørsmål til planen rettes til Aleksander Båfjord eller Egil Solstad, henvendelse postmottak@naroy.kommune.no, eller tlf. 74382600