Nærøy klatrer i kommune-NM

Vikna scorer fortsatt soleklart høyest av kommunene i Ytre Namdal på NHOs årlige kommune-NM. Men det er kun Nærøy som forbedrer plasseringen fra i fjor til i år.Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) rangerer hvert år de 428 norske kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft i sitt kommune-NM. Kommunene og regionene måles på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Vikna best i YN

Vikna havner på 144. plass i årets kommune-NM. Det er 18 plasser ned fra i fjor, men holder likevel til en 4. plass i Nord-Trøndelag. Vikna scorer best på næringsliv, og dårligst på arbeidsmarked.

Sysselsettingen i Vikna fordeler seg slik:

 1. Tjenester – 25,5 %
 2. Helse-sosial – 18,6 %
 3. Jord/skogbruk/fiske – 13,6 %
 4. Industri og olje – 13,6 %
 5. Varehandel – 11,1 %
 6. Undervisning – 8,4 %
 7. Byggevirksomhet – 4,6 %
 8. Offentlig administrasjon – 3,1 %
 9. Overnatting og servering – 1,5 %

Nærøy klatrer på resultatlista

Nærøy klatrer 62 plasser fra i fjor, til en 262. plass på den nasjonale rangeringen. I Nord-Trøndelag er Nærøy den 8. beste kommunen. Også Nærøy scorer best i kategorien næringsliv.

Sysselsettingen i Nærøy fordeler seg slik

 1. Tjenester – 27,1 %
 2. Helse-sosial – 20,4 %
 3. Jord/skogbruk/fiske – 12,8 %
 4. Varehandel – 10,1 %
 5. Undervisning – 8,9 %
 6. Byggevirksomhet – 8,1 %
 7. Industri og olje – 5,9 %
 8. Offentlig administrasjon – 5,7 %
 9. Overnatting og servering – 1,0 %

Jordbruk viktig i Leka

Leka faller 24 plasser fra i fjor, til en 410. plass i kommune-NM. I Nord-Trøndelag slår de dermed Fosnes kommune. Leka oppnår høyest rangering innenfor området arbeidsmarked.

Sysselsettingen i Leka fordeler seg slik

 1. Jord/skogbruk/fiske – 31,9 %
 2. Tjenester – 22,6 %
 3. Helse/sosial – 21,0 %
 4. Undervisning – 6,6 %
 5. Byggevirksomhet – 5,7 %
 6. administrasjon – 5,7 %
 7. Varehandel – 4,8 %
 8. Overnatting og servering – 1,3 %
 9. Industri og olje – 0,4 %

Fra og med i fjor, ble Kystgruppen (dvs. Ytre Namdal) strøket som egen region i NHOs kåringer. Nærøy, Vikna og Leka inngår nå i regionen Namdalskysten sammen med Osen, Namsos, Namdalseid, Overhalla, Fosnes og Flatanger. Namdalskysten tar en 54. plass blant landets 77 regioner i årets kommune-NM. Det er 4 plasser bedre enn i fjor.

Dette måles kommunene på

Kommune-NM analyserer situasjonen i hver enkelt kommune innenfor fem hovedområder:

 • Næringsliv og privatøkonomi: Næringsvariasjon, nyetableringer, inntektsnivå, privat sysselsetting
 • Arbeidsmarked: Sysselsettingsandel, sykefravær, uføre, arbeidsledige, arbeidsmarkedsintegrasjon
 • Demografi: Befolkningsvekst, unge/eldre i arbeidsstyrken, netto innflytting, aldring
 • Kompetanse: Andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning, bestått fagprøve, teknisk/naturvitenskapelig utdanning (inntil fire år)
 • Kommuneøkonomi: Kommunale administrasjonsutgifter, eiendomsskatt fra næringseiendom per sysselsatt, kommuneinntekter/utgifter, kommunale kjøp av private tjenester ifht. driftsutgifter, kommunal betalingsevne