Ungdommenes råd har virket

Ungdommen sa: Vi vil prøve yrkeslivet!  Bedrifter og kommuner tok tak. Effekten: Stor rekruttering til «blå» næringer og ønske fra elever om videre karriere og utdanning. Bedriftene det handler om, er SinkabergHansen, Nils Williksen og Moen Marin.  I samarbeid med kommunene Nærøy og Vikna ble det for andre år på rad åpnet for både sommerjobber og utplassering. Det skjer etter at ungdommer i både grunnskole og videregående tidligere har fortalt bedriftene at dette er tiltak som vil styrke interesse og motivasjon for yrkeskarrierer i blå sektor.

Responsen fra unge i målgruppen har vært svært positiv. Et stort antall ungdommer har fått smake yrkeslivet og blitt kjent med hverdagen i næringa. Videre er innsikt i hva som kreves formidlet, og ikke minst muligheter og utfordringer som «nye generasjoner» kan være med å løse.

– Erfaringen er at veldig mange av deltakerne søker tilsvarende engasjement på nytt. Det gjør at ungdommen blir gode ambassadører, både for den enkelte bedrift og «blå næringer» generelt. Videre er det stort ønske om skolering og utdanning, oppsummerer administrativ prosjektleder Halvor Mortensen ved Val FoU.

Muligheter og ambisjoner
Et resultat er at søknaden til naturbruk ved de to videregående skolene Val og Ytre Namdal økt vesentlig. Det fra ungdom i de to vertskommunene.

– Den positive effekten er dobbel: Samtidig som mange får øynene opp for muligheter og spenn i det regionale «blå» jobbmarkedet, er det flere som tenker i retning høyere utdanning etter videregående nivå. Fra vår side vil det arbeides for å trekke fagmiljø og kompetanse fra eksempelvis Nord Universitet hit til Namdalskysten. I fortsettelsen vil det kunne gi økt kvalitet og vekst, framholder Halvor Mortensen.

Ved å tilby sommerjobber og variert praksis evner regionen å vise at «blå næringer» er langt mer enn oppdrett.  Spisset utdanning innen serviceyrkene er et eksempel. Videre har Moen Marin som aktør innen maritim industri tilsvarende gode erfaringer med den felles satsningen på sommerjobber og «ung» yrkeserfaring.

Søker mer «bredde»
Prosjektleder Turid Hatling Finne mener de ulike aktørene innen blå næringer har gjort helt rett med den felles satsningen i samarbeid med nabokommunene rundt Nærøysundet.

– Jeg tenker det vi så langt har gjort og erfart bare er starten på en mer variert og voksende praksis. I forhold til de ressursene som legges inn, er de faktiske resultatene svært positive og målbare, sier Hatling Finne som understreker at dette handler om nødvendig rekruttering i et langt perspektiv.

Nylig vedtatt strategisk næringsplan har nedfelt at Namdalskysten som region og felles arbeidsmarked har 1.000 nye arbeidsplasser som vekstambisjon.

– Ved å engasjere ytterligere bredde i næringslivet, kan effekter løses ut. I «underskogen» av bedrifter ligger mange muligheter for utvikling, samtidig som det åpnes for gode synergier, mener prosjektlederen

Den positive erfaringen med sommerjobber kombinert med en annen suksesshistorie i regionen, nemlig «Individuell tilrettelagt praksis for elever innen sjømatnæringen (IPS), gjør at de ansvarlige er svært optimistiske.

– Namdalskysten har et svært variert og lokalt styrt nettverk av aktører som i samarbeid med ulike offentlige og private medspillere kan gi betydelig ringvirkning. Det gjelder å synliggjøre mulighetene og skape stabil rekruttering fra motivert ungdom, sier Halvor Mortensen og Turid Hatling Finne.